Obecnie coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się na usprawnienie transportu wewnętrznego poprzez wykorzystanie wózków widłowych. Obsługa tych maszyn wymaga jednak zatrudnienia dodatkowego pracownika – czyli operatora wózka widłowego.
Zawód operatora wózka widłowego jest obecnie popularnym i często wybieranym (szczególnie przez mężczyzn) zajęciem. Wiąże się to z krótkim czasem szkolenia oraz stosunkowo wysokimi zarobkami. Jak jednak, będąc przedsiębiorcą wybrać pracownika, który sprawdzi się na tym stanowisku? Na co zwracać szczególną uwagę? I czego wymagać? – tego wszystkiego i wiele więcej dowiecie się z poniższego artykułu!

Kto może operować urządzeniami transportu bliskiego?

Urządzenia transportu bliskiego to popularne pojazdy wykorzystywane w ramach transportu wewnętrznego i magazynowego (więcej o środkach transportu możecie przeczytać w Organizacja transportu wewnętrznego – zobacz czy robisz to dobrze! ). Obsługa tych urządzeń wymaga bezwzględnie posiadania przez pracowników stosownych uprawnień. Ich brak skutkować może karami finansowymi dla przedsiębiorstwa nakładami przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego w trakcie kontroli. Ponadto praca na pojazdach tego typu, podejmowana przez nieprzeszkolone osoby jest niebezpieczna i stwarza ryzyko wystąpienia groźnego wypadku w miejscu pracy.
Do urządzeń transportu bliskiego zalicza się:
– dźwigi towarowe, osobowe i budowlane;
– dźwignice i dźwigniki;
– suwnice,
– wyciągi, wciągniki i wciągarki;
– ruchome podesty;
– wózki jezdniowe podnośnikowe;
– układnice;
– żurawie.
Każdy z przedstawionych pojazdów/ urządzeń wymaga od operatorów specjalistycznych umiejętności, które można zdobyć jedynie po odbyciu właściwych kursów. Przyjrzyjmy się bliżej uprawnieniom na wózki jezdniowe podnośnikowe.

Jakie kwalifikacje powinien posiadać operator wózka widłowego?

Istnieją 3 kategorie uprawnień na wózki widłowe, które zostały wyróżnione przez Urząd Dozoru Technicznego i są zależne od zaawansowania technicznego oraz stopnia skomplikowania obsługi urządzeń jakich dotyczą.
Operator, chcący podejmować się obsługi:

 • wózków jezdniowych o dowolnym napędzie, wysokości podnoszenia i udźwigu;
 • wózków specjalizowanych (w których operator jest podnoszony razem z ładunkiem lub które posiadają zmienny wysięgnik);
 • wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych oraz zdalnie sterowanych;
  powinien posiadać uprawnienia na wózki widłowe kategorii IWJO.

Operator, który planuje obsługiwać:

 • wózki jezdniowe podnośnikowe;
 • wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane,
  powinien zdać egzamin i uzyskać uprawnienia kategorii IIWJO.

Natomiast osoba, której zależy wyłącznie na sterowaniu:
– wózkami jezdniowymi podnośnikowymi i zdalnie sterowanymi spoza pojazdu (w tym np. wózkami paletowymi elektrycznymi),
musi legitymować się posiadaniem IIIWJO kategorii uprawnień.

Warto dodać, iż jedynym pojazdem, który nie wymaga zdobywania żadnego typu certyfikatów czy uprawnień państwowych jest tradycyjny prowadzony wózek paletowy ręczny (tak zwany paleciak). W celu jego użytkowania pracownik musi jedynie przejść krótkie szkolenie w miejscu pracy.

Czego wymagać od operatora wózka?

obowiazki-operatora-wozka

Wielu przedsiębiorców zatrudniając operatora wózka widłowego zastanawia się, jakie wymagania powinno przed nim postawić. Warto jednak na początku przyjrzeć się temu, kto właściwie powinien zostać zatrudniony na tym stanowisku. W tym celu omówimy warunki, jakie stawia się przed pracownikami zajmującymi się obsługą wózków jezdniowych.
Operator wózka widłowego musi:

 • mieć ukończone 18 lat;
 • posiadać minimum podstawowe wykształcenie;
 • przejść pozytywnie badania lekarskie i uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podejmowania pracy w charakterze operatora;
 • ukończyć kurs na wózki widłowe  i zdać egzamin potwierdzający umiejętność obsługi wózka jezdniowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego;
 • potrafić wymienić butlę gazową w wózku widłowym;
 • posiadać wiedzę z zakresu budowy wózka jezdniowego;
 • odznaczać się dobrą koordynacją psychoruchową;
 • umieć pracować pod presją (ze względu na rodzaj pracy i duży ciężar ładunków unoszonych przez urządzenia, praca na wózkach wymaga odporności na stres i umiejętności błyskawicznej analizy i znalezienia wyjścia ze stwarzających potencjalne zagrożenie sytuacji).

Ponadto dobrze, jeśli pracownik posiada już doświadczenie w pracy na wózkach, choć dla wielu przedsiębiorców nie jest to warunek konieczny.
Jaki jest zatem zakres obowiązków operatora wózka widłowego?
– bezpieczne i sprawne wykonywanie operacji przy użyciu wózka widłowego (mowa tu o czynnościach takich jak rozładunek i załadunek towarów, przewożenie oraz rozmieszczanie ładunków) w oparciu o instrukcję obsługi pojazdu;
– monitorowanie i dbanie o dobry stan użytkowanego sprzętu (w tym także regularne uzupełnianie poziomu płynów, czuwanie nad stanem naładowania akumulatorów czy poziomem paliwa);
– codzienne sprawdzenie stanu technicznego pojazdu oraz adnotacji w książce konserwacji;
– dokonywanie wpisów w książce obsługi;
– zabezpieczenie wózka po skończonej pracy w wyznaczonym do tego miejscu postojowym.
Operator wózka widłowego, pomimo iż zobowiązany jest dbać o jego stan techniczny i dokonywać codziennych oględzin, nie może samodzielnie wykonywać napraw sprzętu. Każda usterka czy uszkodzenie powinno być usuwane przez uprawnionego do tego konserwatora wózków widłowych.
Warto natomiast już w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, ustalić z potencjalnym pracownikiem zakres obowiązków, w tym czy poza obsługą widlaka, będzie on także odpowiedzialny za drobne prace magazynowe itp.

ile-zarabia-operator-wozka-widlowego

Ile zarabia operator wózka widłowego?

Kwestia zarobków jest tematem, który wzbudza równie silne emocje zarówno u pracodawców, jak i u pracowników. Zanim zatrudni się osobę na stanowisko pracownika magazyn, warto wiedzieć jaką stawkę jej zaproponować i ile zarabia operator wózka widłowego.
Według różnych źródeł średnia pensja operatora wózka widłowego wynosi od 2 500 do 3 500zł. Z czego wynika taka rozpiętość? Wpływ na nią ma wiele czynników. Począwszy od regionu przeprowadzanych badań, przez wielkość firmy zatrudniającej pracowników po charakter zakładu pracy a nawet rodzaj branży jaką się zajmuje.
Na jakie benefity pracownicze mogą jeszcze liczyć operatorzy wózków widłowych?

 • dodatkowe szkolenia;
 • prywatną opieka medyczna;
 • karnety na zajęcia rekreacyjno-sportowe;
 • rozwinięte programy socjalne.

Tak jak w przypadku płac, tak i jeśli chodzi o dodatkowe profity, uzależnione one są od polityki firmy. Zatrudniając pracownika warto zadbać jednak szczególnie o:
– zapewnienie mu godziwej płacy adekwatnej do stanowiska i pracy, jaką wykonuje;
zagwarantowanie ubezpieczenia;
– jasny i przejrzysty system podwyżek i awansów;
wprowadzenie motywującego systemu premiowego.
Bardzo ważne jest także zapewnienie odpowiedniego stanowiska pracy i warunków do jej wykonywania, w tym dostarczenie stosownej odzieży roboczej, a zimą dla pracowników, którzy wykonują pracę na zewnątrz budynków, wydawanie ciepłych posiłków regeneracyjnych. Dobra atmosfera w pracy, wzajemny szacunek przekładają się na wzmożone zaangażowanie w pracę wszystkich pracowników, a co za tym idzie – rozwój przedsiębiorstwa.

Czy szkolenie pracowników się opłaca?

Alternatywą do zatrudniania operatorów wózków widłowych jest przeszkolenie na to stanowisko jednej z pracujących już w przedsiębiorstwie osób. Czy takie działanie jest opłacalne? Ile kosztuje kurs na wózki widłowe? Czy pracownik powinien opłacić go samodzielnie?
W zależności od stopnia zaawansowania (kategorii uprawnień) kurs na wózki widłowe może kosztować od 300 do ok. 1000zł. Jeśli chodzi o uprawnienia na wózki widłowe czołowe (czyli najbardziej popularne wózki elektryczne i spalinowe) ich koszt nie jest duży – cały wydatek, łącznie z opłatą za badania lekarskie i opłatą egzaminacyjną, powinien zamknąć się w kwocie rzędu 500-600zł. W takim przypadku opłacenie kursu na wózki widłowe można traktować zarówno jako inwestycję w pracowników firmy przez podnoszenie ich kwalifikacji, jak i dodatkową bonifikatę, np. dla najlepszego pracownika ( o ile ma predyspozycje aby sprawdzić się także na stanowisku operatora wózka widłowego).
Dodatkowym plusem takiego rozwiązania jest oszczędność. Pensja przekwalifikowanego pracownika magazynu powinna wzrosnąć równomiernie do wzrostu jego obowiązków, natomiast przedsiębiorca nie ma konieczności tworzenia i opłacania nowego dodatkowego etatu. Ponadto, rozwiązanie to jest idealne w przypadku firm, które na codzień nie potrzebują pracownika, który byłby odpowiedzialny tylko i wyłącznie za operowanie wózkiem widłowym. A konieczność obsługi wózka występuje stosunkowo rzadko.

Podsumowanie

Zaprezentowaliśmy Wam niezwykle istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy zagadnienia, dotyczące zatrudnienia w firmie operatora wózka widłowego. Funkcja ta jest niezwykle odpowiedzialna, z tej przyczyny wymaga uzyskania państwowych uprawnień, swego rodzaju “prawa jazdy na wózki widłowe”.
Zatrudniając osobę na stanowisko operatora wózka, warto pamiętać nie tylko o wymaganiach względem niej, ale także o rozwojowym, motywacyjnym systemie wynagradzania, zapewnieniu sprawnego i bezpiecznego sprzętu oraz właściwych, bezpiecznych warunków pracy.