Książka eksploatacji wózka widłowego to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie powinien posiadać każdy wózek widłowy. Jakie dane zawiera? Kto ma do niej dostęp? I w jaki sposób należy ją prowadzić? – na te i wiele więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w poniższym artykule.

Czym jest książka eksploatacji wózka widłowego i jakie informacje zawiera?

W poprzednim wpisie na naszym blogu podkreślaliśmy, jak ważna jest codzienna kontrola wózka widłowego. Jednak sama kontrola to za mało, a konieczne jest także jej dokumentowanie. Wszystkie obserwacje czy nieprawidłowości zauważone przez osobę kontrolującą stan techniczny powinny być odnotowane w książce eksploatacji wózka widłowego, która bywa również nazywana: książką pracy wózka, dziennikiem pracy wózka czy też kartą ruchu maszyny. Bez względu jednak na określenie, konieczne jest prowadzenie tego typu dokumentacji przez posiadaczy wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem mechanicznym.

Jakie informacje należy uzupełniać jeszcze w książce eksploatacji:

  • daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia obsługi pojazdu,
  • liczbę przepracowanych motogodzin,
  • sprawność poszczególnych układów i elementów,
  • nazwisko osoby dokonującej wpisu,
  • usterki, awarie, które wystąpiły w trakcie pracy.

Ponadto, należy pamiętać, iż wszelkiego typu awarie muszą być również zgłoszone do konserwatora lub serwisu wózków widłowych.

Jak wygląda książka eksploatacji?

pracownik-uzupełnia-książkę-eksploatacji-wózkaKsiążka eksploatacji wózka widłowego może być prowadzona w dwojaki sposób – papierowy lub elektroniczny.

W formie papierowej może być to zeszyt z wyznaczonymi rubrykami lub profesjonalna książka zakupiona przez Internet ( koszt zakupu wynosi przeciętnie do 20zł).

W przypadku wyboru formy elektronicznej – konieczne jest wprowadzenie specjalnego programu komputerowego, który pozwoli na uzupełnianie informacji wraz z imiennym potwierdzeniem wpisów oraz będzie zapisywał je na wypadek spodziewanych kontroli.

Kogo obowiązkiem jest prowadzenie książki eksploatacji?

Za dokumentację wózków widłowych odpowiada ich właściciel. Jednak często obowiązek ten przekazuje on swoim pracownikom – czyli operatorom urządzeń, którzy wyznaczeni są do obsługi konkretnych wózków.
Co ważne – w przypadku, gdy firma pracuje w trybie zmianowym i jeden wózek jest obsługiwany przez kilku operatorów, to każdy z nich powinien dokonywać wpisów w jednej (i tej samej) książce eksploatacyjnej, gdyż przypisuje się je do urządzenia, a nie do użytkowników.

Ile przechowywać książkę eksploatacji wózków widłowych?

Posiadanie dokumentu jakim jest książka eksploatacji jest obowiązkowe dla posiadaczy wózków widłowych spalinowych, wózków elektrycznych, wózków widłowych wysokiego składowania czy innych pojazdów podnośnikowych z napędem elektrycznym.
Do danych zawartych w dokumencie muszą wgląd mieć nie tylko pracodawca czy konserwator, ale także inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego podczas standardowej kontroli okresowej sprzętu.

sprawdzenie-książki-eksploatacji-podczas-kontroliCo do wymaganego okresu przechowywania dokumentów, to nie ma ścisłych wytycznych, warto jednak aby dokumentacja w postaci książki eksploatacji wózka została zachowana przez okres minimum 2 lat w bezpiecznym miejscu lub na dysku komputera.

Podsumowanie

Rzetelnie prowadzona dokumentacja eksploatacji wózka widłowego jest bardzo istotna dla nadzorowania jego prawidłowego stanu technicznego. Dziennik pracy wózka powinien być prowadzony dla sprzętu już pierwszego dnia użytkowania, zaraz po zarejestrowaniu sprzętu w Urzędzie Dozoru Technicznego.