Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego wózków widłowych należy do obowiązków właściciela pojazdu i jest bardzo ważne. Regularnie przeprowadzane przeglądy wózków widłowych to jeden z elementów poprawnej eksploatacji sprzętu. Jak często należy je wykonywać? Jakie dodatkowe badania powinien przechodzić wózek widłowy i kiedy? Odpowiedzi na te pytania, znajdziecie w naszym najnowszym artykule.

Na wstępie warto zaznaczyć, iż wyróżnia się kilka różnych rodzajów przeglądów wózków widłowych:

 • badanie odbiorcze;
 • przeglądy okresowe;
 • przeglądy konserwatorskie;
 • przegląd specjalny.

Każde z powyżej wymienionych badań, pomimo iż testują podobne elementy oraz układy, ma nieco inne zadanie i cel nadrzędny.

Badanie odbiorcze wózka widłowego

Wózki jezdniowe unoszące podlegają pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego ( więcej o tej instytucji przeczytasz w innym z naszych artykułów: Co to jest UDT?). Przepisy wymagają, aby każde urządzenie UDT było zarejestrowane. Rejestracja wózka widłowego w UDT zakłada w pierwszej kolejności złożenia kompletu dokumentów nowo zakupionego sprzętu w najbliższym, lokalnym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.
Drugim etapem uzyskiwania pozwolenia na eksploatację wózka jezdniowego unoszącego jest badanie techniczne pojazdu – nazywane inaczej badaniem odbiorczym.

na-czym-polega-badanie-odbiorczeNa czym polega badanie odbiorcze?

Badanie odbiorcze przeprowadza się zarówno w przypadku nowych, jak i używanych urządzeń. Ma ono na celu ocenę stanu technicznego pojazdu oraz to, czy nadaje się on do prac związanych z transportem bliskim i magazynowym. Od jego wyniku zależy to, czy wózek w ogóle zostanie dopuszczony do eksploatacji.
Badanie odbiorcze przeprowadzane jest przez inspektorów z Urzędu Dozoru Technicznego w miejscu, gdzie na co dzień ma być wykorzystywana maszyna.
Przed badaniem właściciel pojazdu powinien zorganizować warunki, które umożliwią przeprowadzenie badania oraz przygotować wózek widłowy, tak aby jego stan techniczny był poprawny i nie wzbudzał żadnych wątpliwości.
Badanie odbiorcze polega na:

  • sprawdzeniu dokumentów urządzenia oraz ich zgodności ze stanem rzeczywistym pojazdu;
  • ocenie stanu technicznego wózka widłowego;
  • wykonaniu próby z przeciążeniem (inaczej nazywaną dynamiczną);
  • wykonaniu próby równoważnej (określanej mianem statycznej).

Wózek widłowy, który pozytywnie przejdzie wszystkie próby uzyska pozytywną opinie inspektorów UDT i będzie mógł zostać oficjalnie zarejestrowany i otrzyma księgę rewizyjną.

Okresowe przeglądy wózków widłowych

Okresowe przeglądy wózków wiążą się także bezpośrednio z kwestią dozoru technicznego, gdyż podobnie jak badanie odbiorcze przeprowadzane są przez inspektorów UDT.
Okresowe przeglądy wózków widłowych przeprowadza się raz na rok i wykonuje się je również w miejscu codziennej eksploatacji urządzeń.

okresowe-przeglady-wozkow-widlowychNa czym polega okresowy przegląd wózka widłowego?

W trakcie okresowego przeglądu wózka widłowego inspektorzy sprawdzają:

 • dokumentację pojazdu (a dokładnie to, czy jest prowadzona systematycznie, regularnie i zgodnie z panującymi wytycznymi);
 • stopień wykorzystania resursu wózka widłowego;
 • stan techniczny urządzenia;
 • oznakowanie pojazdu;
 • poprawność funkcjonowania wózka (prawidłowe działanie wszystkich układów, w tym kierowniczego, hydraulicznego itd.).

Po skończonym badaniu, pracownik UDT wydaje decyzję o dalszej możliwości pracy wózka lub o konieczności wstrzymania zezwoleń na czas usunięcia występujących usterek.

Konserwatorskie przeglądy wózków widłowych

W przypadku tego rodzaju przeglądów, nie są one wykonywane już przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego, a przez konserwatora wózków widłowych (niezależnych, pracujących dla tego samego przedsiębiorstwa lub pracowników serwisu wózków widłowych).
Częstotliwość badań konserwatorskich zwykle określana jest przez samym producentów wózków jezdniowych unoszących. Jednak w przypadku braku adnotacji w dokumentach dotyczącej sugerowanych terminów przeglądów, istnieją jasne prawne wytyczne. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego jasno określa iż, konserwatorskie przeglądy wózków widłowych powinno przeprowadzać się:

 • co 30 dni w przypadku pojazdów z dozorem pełnym;
 • co 60 dni dla wózków z ograniczonym dozorem technicznym.

Na czym polega przegląd konserwatorski?

Jest to niezwykle ważny i potrzebny rodzaj regularnych przeglądów, które pozwalają zwykle w najszybszy sposób wykryć (i usunąć) ewentualne usterki. Przegląd konserwatorski obejmuje:

 • dokładną kontrolę stanu technicznego urządzenia (począwszy od lamp, kontrolek, na silniku skończywszy);
 • uzupełnienie olejów;
 • usunięcie ewentualnych usterek czy awarii;
 • wymianę części (jeśli zachodzi taka konieczność);
 • odnotowanie wszystkich czynności w dokumentacji wózka widłowego.

Co istotne – konserwator może, tak samo jak inspektor Urzędu Dozoru Technicznego) podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu pojazdu z eksploatacji w przypadku, gdy nie sposób usunąć wszystkich usterek na raz, a awaria sprzętu wymaga kompleksowej naprawy.

Przegląd specjalny wózka widłowego

Każdy przedsiębiorca powinien zadbać, aby jego wózki widłowe (czy to wózki spalinowe, elektryczne czy wózki wysokiego składowania) dysponowały koniecznym i jak najdokładniej wyliczonym resursem – czyli przewidywanym, wyznaczonym na podstawie wielu czynników, czasem przydatności do eksploatacji. Co dzieje się, gdy kończy się obliczony resurs wózka widłowego? Urządzenie musi zostać poddane dodatkowemu badaniu – którym jest właśnie specjalny przegląd wózka widłowego.

Na czym polega przegląd specjalny wózka widłowego?

Przegląd specjalny musi być kompleksowo wykonanym badaniem, które pozwoli w jak najlepszy sposób ocenić stan techniczny, bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu. W trakcie przeglądu specjalnego bada się:

 • konstrukcję nośną wózka;
 • działanie mechanizmów napędowych;
 • funkcjonowanie układów: hydraulicznego, elektrycznego, pneumatycznego;
 • a także poprawność działania układów bezpieczeństwa.

Przegląd specjalny kończy sporządzenie protokołu zawierającego nie tylko podstawowe informacje dotyczące pojazdu, ale przede wszystkim zalecenia co do napraw i poprawek, które będzie należało wykonać, aby wózek ponownie mógł dostać zezwolenie na eksploatację.
Po przeprowadzeniu wszystkich napraw w ramach remontu wózka widłowego, zostaje wyliczony nowy okres resursu.

Podsumowanie

Kontrolowanie wykonywania regularnych przeglądów wózków widłowych jest bardzo istotne, zarówno z punktu widzenia efektywności codziennie powierzanych im zadań, jak i ogólnego bezpieczeństwa pracowników oraz urządzeń.
W powyższym artykule zaprezentowaliśmy rodzaje badań, jakie powinno się przeprowadzać na wózkach jezdniowych unoszących, a także częstotliwość, z jaką należy przeprowadzać się opisywane przeglądy wózków widłowych.