W sieci znajdziecie mnóstwo artykułów na temat tego, czym jest popularna DTR-ka. W naszym tekście postanowiliśmy kompleksowo objaśnić Wam co to za dokument, które urządzenia muszą go posiadać i jakie dane powinien zawierać. Mamy nadzieję, że dzięki temu przybliżymy Wam kolejny istotny dla posiadaczy wózków widłowych dokument.

Czym jest DTR?

Określany potocznie mianem “DTR-ki” dokument to skrót od pierwszych liter Dokumentacji Techniczno-Ruchowej wózka widłowego. Już poprzednio mogliście dowiedzieć się nieco więcej o innym bardzo ważnym dla wózka widłowego typie niezbędnych dokumentów – czyli książce eksploatacji widlaka. Tym razem zaprezentujemy Wam, czym jest Dokumentacja Techniczno-Ruchowa.

DTR – niektórzy nazywają ją “paszportem wózka widłowego” lub “paszportem maszyny”, ponieważ tego typu dokumentacja jest dołączana do każdego sprzedawanego pojazdu. Stanowi podstawę dla rejestracji wózka widłowego w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz podstawowe źródło wiedzy na temat konkretnego modelu urządzenia.

Jakie dane zawiera DTR wózka widłowego?

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa to cenne źródło wiedzy odnośnie wózka widłowego. Może mieć ona objętość nawet kilkudziesięciu stron (!), gdyż musi zawierać wszystkie najważniejsze dane odnośnie sprzętu, którego dotyczy. Są to m.in.:

 • techniczne parametry pojazdu oraz dane ewidencyjne pojazdu,
 • opis poszczególnych elementów pojazdu i jego wyposażenia,
 • instrukcja obsługi wózka widłowego,
 • schemat układu elektrycznego, pneumatycznego i kinetycznego,
 • instrukcja BHP,
 • instrukcja konserwacji,
 • rysunek zewnętrzny i rysunek zestawieniowy.

DTR wózka widłowego może zawierać także inne informacje czy szczegółowe parametry techniczne, o ile są one charakterystyczne dla danego modelu urządzenia.

Kiedy przydaje się DTR-ka?

konserwator wózka widłowego przeglądający DTR

Każdy wózek widłowy w momencie zakupu otrzymuje dokument jakim jest DTR-ka. Właściciel pojazdu powinien zadbać o prawidłowe przechowywanie tej dokumentacji, tak aby nie uległa ona zniszczeniu czy zagubieniu, ponieważ stanowi jedno z najważniejszych źródeł informacji odnośnie wózka jezdniowego.

W jakich sytuacjach przydaje się Dokumentacja-Techniczno Ruchowa?

 • przed przystąpieniem do obsługi widlaka powinien zapoznać się z nią operator, tak aby poznać instrukcję obsługi wózka widłowego, parametry pojazdu, jego udźwig czy maksymalną wysokość unoszenia itd.;
 • ten dokument jest ważny również z punktu widzenia konserwatora, który w DTR-ce znaleźć może istotne informacje dotyczące konserwacji i smarowania wózków;
 • jest ona niezbędna w celu rejestracji zakupionego urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego, o czym więcej dowiecie się z następnej części naszego artykułu.

Rejestracja wózka widłowego a DTR

Nie każdy o tym wie, ale Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jest niezbędna, aby zarejestrować wózek widłowy w UDT. A obowiązek rejestracji dotyczy każdego zakupionego i przeznaczonego do eksploatacji pojazdu, bez różnicy czy jest to wózek widłowy spalinowy czy wózek wysokiego składowania.

Bez DTR nie uda się wpisanie pojazdu do rejestru. Inne dokumenty, które należy przedstawić nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego w celu rejestracji to m.in. certyfikat pochodzenia, specyfikacja techniczna pojazdu, schematy układów oraz w przypadku wózków używanych:

 • kopię ostatniego protokołu,
 • decyzję o dopuszczeniu do rejestracji.
rejestracja wózka widłowego w UDT

rejestracja wózka widłowego w UDT

Drugim etapem rejestracji, po dostarczeniu dokumentów do Urzędu Dozoru Technicznego jest badanie techniczne rejestrowanego sprzętu. Dla nowego wózka widłowego jest to proste badanie potwierdzające stan techniczny opisany w dokumentacji, natomiast dla wózka widłowego używanego jest to badanie odbiorcze.

Gdy urządzenie pozytywnie przejdzie konieczne badania, rejestracja wózka widłowego jest ukończona i może on przystąpić do pracy. Jednak zarejestrowanie wózka widłowego to nie wszystko i nie wolno zapominać o prawidłowym przechowywaniu Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, która może być konieczna do okazania np. podczas kontroli dokumentów w trakcie przeglądu UDT.

Podsumowanie

DTR wózka widłowego to niezwykle ważny dokument, który powinien towarzyszyć mu przez cały okres eksploatacji. W przypadku zgubienia czy zniszczenia dokumentacji konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Urzędu Dozoru Technicznego, gdyż jego brak może skutkować nałożeniem na firmę/ właściciela pojazdu kary finansowej.