Logo UE, RP, Fundusze Europejskie Best managed companies

Uwaga Resurs! Zmiana Przepisów

AUTORYZOWANY DEALER ManitouCombilift

UWAGA — ZMIANA PRZEPISÓW! RESURS URZĄDZEŃ UTB

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, z dnia 30 października 2018 roku, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego, wprowadzono szereg nowych, a zarazem bardzo istotnych zmian, mających wpływ na dalszą możliwość eksploatacji UTB.

Aktualizacja przepisów ma za zadanie przede wszystkim uregulować obszar eksploatacji UTB z niewiadomą historią i przebiegiem urządzeń, przy zachowaniu maksymalnie akceptowalnego stopnia jego bezpiecznego funkcjonowania.

Najważniejsza zmiana jaką poczyniono, to wprowadzenie wymogu odtworzenia historii eksploatacji urządzenia transportowego w celu dokonania jego oceny stanu technicznego – zwanego RESURSEM, a co za tym idzie możliwości dalszej eksploatacji. Czyli, inaczej mówiąc, na podstawie m.in: danych technicznych urządzenia, liczby cykli pracy, fachowej oceny stanu technicznego z uwzględnieniem w tej dokumentacji rzeczywistych warunków użytkowania, wprowadzono konieczność policzenia i przedstawienia podległej jednostce UDT lub TDT, w formie dokumentacji – wyników. Wyniki te mają istotny wymiar dla użytkownika, ponieważ źle lub niedbale skalkulowany resurs może znacząco zaniżyć okres eksploatacji urządzenia, a co za tym idzie częściej trzeba będzie dokonywać kosztownych remontów. Z drugiej strony, próba oszustwa i podanie fałszywych danych w wyliczeniu, może nieść za sobą konsekwencje odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych danych. Należy przy tym pamiętać, że Inspektorzy Urzędów Dozoru mają styczność z Państwa urządzeniami od dłuższego czasu i dobrze znają ich możliwości oraz średnią ilość cykli pracy jakie wykonują w ciągu doby, tygodnia, miesiąca czy na końcu lat. Dodatkowo posiadają własne zapiski do obliczania, tzw. resursu urządzeń i w bardzo łatwy sposób mogą zweryfikować dane przedstawione im do wglądu i akceptacji.

Konieczność monitorowania stopnia wykorzystania RESURSU UTB nie zawiera wyłączeń i tyczy się wszystkich urządzeń, które podlegają prawnemu obowiązkowi rejestracji w UDT i użytkowane są od minimum 12 miesięcy.

Resurs wózków widłowych

Zakres przeglądu specjalnego

1. Sprawdzenie prowadzonych zapisów dotyczących eksploatacji UTB (książka konserwacji, raporty, książka obsługi itp.),
2. pomiar geometrii urządzenia,
3. przegląd urządzenia oraz mechanizmów,
4. przegląd wyposażenia elektrycznego,
5. badanie nieniszczące połączeń nierozłącznych,
6. sprawdzenie momentów dokręcenia oraz poprawności połączeń rozłącznych,
7. sprawdzenie stanu przekładni poszczególnych mechanizmów i ocena występujących luzów,

8. pomiar grubości ścianek elementów nośnych,
9. ocena stanu technicznego cięgien wraz z zamocowaniem i elementami współpracującymi,
10. sprawdzenie instalacji gazowej,
11. sprawdzenie poprawności działania urządzeń zabezpieczających mechanizm,
12. próbny rozruch bez obciążenia,
13. próby ruchowe z obciążeniem,
14. dokumentacja z badania „RESURS”.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami

Gorąco zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług, gwarantując ze swojej strony płynne sfinalizowanie niezbędnych procedur, tak aby Państwa zadowolenie ze współpracy z nami rozpoczęło się wraz z jej zainicjowaniem i towarzyszyło nieprzerwanie przez cały okres jej trwania. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta wypełniając poniższy formularz.

Lemarpol Wózki Widłowe Sp. z o.o.

Oddział Zator

KRS: 0000038980, NIP: 6760016783, Kapitał zakładowy: 1 191 000,00 zł
32-640 Zator, ul. S. Staszica 21

DZIAŁ SERWISU O.ZATOR:

tel: 33 / 870-52-57, e-mail: serwis@lemarpol.pl

Lemarpol Wózki Widłowe Sp. z o.o.

Oddział Koprki / Ożarów Mazowiecki

05-850 Koprki / Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 478
tel/fax: 22 / 664-12-71