Urządzenia magazynowe to nie tylko wydajne wózki widłowe elektryczne czy zaawansowane wózki widłowe wysokiego składowania. Nieocenioną pomocą w zadaniach z zakresu transportu poziomego służą elektryczne oraz ręczne wózki paletowe. Co jednak w przypadku, gdy zaczynają one szwankować?

Ręczne wózki paletowe – obsługa

Popularne paleciaki bez napędu to niezwykle łatwe w obsłudze, a jednocześnie użyteczne urządzenia. Wykorzystywać można je właściwie wszędzie, gdzie konieczny jest transport ładunków na niewielkie odległości. Paleciaków można używać zarówno na halach produkcyjnych, magazynowych, jak i na zewnątrz budynków – na placach czy podjazdach.
Urządzenia te obsługuje się za pomocą dyszla, który służy również do prowadzenia wózka. Na jakiej zasadzie to działa:

 • wózek podnosi widły, gdy dźwignie kieruje się w dół i wykonuje pionowe ruchy dyszlem,
 • w celu opuszczenia wideł, dźwignię należy skierować w górę.

Natomiast, jak wiadomo, by wprawić pojazd w ruch należy po prostu użyć siły fizycznej i pociągnąć za dyszel.

pracownik obsługujący paleciakaPaleciak nie podnosi i co dalej?

Zadaniem ręcznym paleciaków jest zazwyczaj poziomy transport bliski. Głównie z uwagi na ich brak napędu, a co za tym idzie możliwość niewielkiego unoszenia ładunków – zwykle na wysokość 20 – 50 cm.

Co jednak zrobić w przypadku, gdy paleciak nie podnosi? Dlaczego tak się dzieje? Z czego może to wynikać? A przede wszystkim – jak temu zaradzić, tak by wózek jak najszybciej wrócił z powrotem do eksploatacji?

Powodów takiego stanu może być co najmniej kilka. Poniżej wymienimy te, które najczęściej pojawiają się jako przyczyny tego, że wózek paletowy nie podnosi ładunku wraz z ich możliwymi rozwiązaniami:

 • zerwanie cięgna w dyszlu – w tym przypadku konieczne może być wymienienie połączeń w cięgnie lub wymiana całego cięgna;
 • brak oleju – zazwyczaj spowodowany bywa przez wyciek oleju, gdy zawodzą uszczelnienia, co oznacza, że niezbędna będzie ich wymiana na nowe; natomiast przed ich wymianą warto sprawdzić poziom oleju, gdyż może się okazać, iż po prostu wystarczy go uzupełnić;
 • niewłaściwe wyregulowanie zawory, który steruje hydrauliką – co oczywiste wtedy należy koniecznie zająć się ich regulacją.

Każdorazowo, jeśli paleciak nie podnosi, w pierwszej kolejności warto sprawdzić poziom oleju i zawór przeciążenia, a następnie siłownik hydrauliczny. Oczywiście, nie trzeba tego robić osobiście i we własnym zakresie. Doprowadzenie paleciaka do odpowiedniego stanu technicznego może zająć się zakładowy konserwator lub serwis wózków widłowych.

Najczęstsze przyczyny awarii

paleciak w trakcie naprawyIstotny problem w pracy paleciaków może stanowić nie tylko brak podnoszenia, ale również innego rodzaju usterki, takie jak:

 • brak możliwości opuszczenia podniesionego ładunku,
 • zbyt wolne opuszczanie i podnoszenie wideł z ładunkiem,
 • samoczynne opuszczanie się uniesionych wideł,
 • kłopoty z poruszaniem się urządzenia.

Do najczęściej pojawiających się przyczyn awarii należą:

 • uszkodzenia mechaniczne: wygięcie ramy, odkształcenie wideł, starcie rolek, pęknięcie kół/wideł itd.;
 • zanieczyszczenia – dbanie o prawidłową konserwację wózka paletowego jest bardzo istotne, nawet drobne zanieczyszczenia zbierane przez długi okres mogą osadzać się na paleciaku utrudniając podnoszenie i opuszczanie ładunków;
 • zużycie się elementów – może ono wynikać zarówno z intensywnej pracy wózka paletowego, jak i po prostu długiego okresu eksploatacji;
 • zbyt ciężki ładunek – przeciążenie wózków jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa. Powierzając im zbyt ciężkie ładunki należy liczyć się z koniecznością wzięcia odpowiedzialności zarówno za transportowane ładunki, stan techniczny urządzeń przewożących oraz bezpieczeństwo pracowników.

Jak widać, w większości przypadków, przyczyny awarii paleciaków związane są przede wszystkim z zaniechaniem odpowiedniej konserwacji, bądź też z nieprawidłowym wykonywaniem obsługi pojazdu. Dlatego też takim sytuacjom stosunkowo łatwo przeciwdziałać – stosując się do instrukcji obsługi paleciaków oraz unikając niebezpiecznych sytuacji.

Serwisowanie paleciaków

Czy to wózki paletowe ręczne czy wózki paletowe z napędem elektrycznym zawsze należy odpowiednio dbać o ich stan techniczny. Pomimo, iż paleciaków ręcznych nie klasyfikuje się jako wózków jezdniowych unoszących (szkolenia na wózki widłowe potrzebne są na wózki widłowe oraz paleciaki elektryczne) i nie ma przepisów prawnych regulujących ich przeglądy, to jednak warto raz na rok czy dwa sprawdzić, czy urządzenie, które znajduje się w firmie nie wymaga wymiany części itp.

Wózek paletowy – podsumowanie

pracownik prowadzący wózek Gdy paleciak nie podnosi nie należy wpadać w panikę. Warto na początku sprawdzić, czy wszystkie elementy wózka są sprawne, a następnie skontaktować się z konserwatorem lub serwisem wózków widłowych.

A w przypadku, gdy awaria urządzenia jest bardziej skomplikowana i wymaga więcej czasu na usunięcie, zapraszamy do naszej oferty na wynajem wózków paletowych, która pozwoli obsługiwać ładunki bez zbędnych przestojów w firmie.